Nové jízdní řády vlaků platí již od 15. 12. 2019

Uveřejňujeme nové jízdní řádů vlaků na trati Slavonice - Kostelec a Havlíčkův Brod - Kostelec - Veselí nad Lužnicí.

Kromě nových časů odjezdů vlaků je velkou změnou, že většina vlaků ze Slaviboře jede až do Jihlavy a Havlíčkova Brodu. Tato skutečnost je uvedena i v jízdním řádu tratě Slavonice - Kostelec, ale bez dojezdových časů, které najdete až v jízdním řádu Havlíčkův Brod - Kostelec - Veselí nad Lužnicí.
 

Pozvánka na tradiční blahopřání jubilantům a vítání občánků

Srdečně Vás zveme na tradiční  blahopřání jubilantům a vítání občánků, které se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu  v Černíči.

Program:
1. Zahájení
2. Vítání nového občánka
3. Blahopřání jubilantům
4. Kulturní představení
5. Divadelní představení dětí z obce Černíč
6. Občerstvení a volná zábava

Těšíme se na setkání s Vámi.

Jménem celého zastupitelstva obce Černíč

Marie Prknová
místostarostka obce

a

Mgr. Štěpán Komárek
starosta obce

 

Obec Černíč se připojila k výzvě ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

Obec Černíč se připojila k výzvě ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019. Tento den v 17:11 se rozezněli zvony v celé republice na památku 30 letého výročí pádu totalitního režimu. Zvony zazněli i v Černíči, Myslůvce a Slaviboři ve všech obecních zvoničkách.

Štěpán Komárek

Výlov Rybníka Husince

SDH Černíč pořádá výlov rybníka Husince

Kdy: sobota 19. 10. 2019 od 8:00

Zájemci si u rybníka mohou zakoupit lovené ryby nebo po výlovu v odpoledních hodinách navštívit KD Černíč, kde bude posezení a možnost zakoupení smaženého kapra s bramborovým salátem.

Stránky