OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY

OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY
Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

Z důvody oprav úpravny vody v Radkově a tedy dočasně snížené
kapacitě vodovodu je nutné snížit spotřebu vody odebírané z
veřejného obecního vodovodu.
Z tohoto důvodu prosíme občany o snížení své spotřeby vody
odebírané z vodovodu.
SOUČASNĚ SE Z VODOVODU NESMÍ NAPOUŠTĚT DOMÁCÍ
BAZÉNY A ZALÉVAT
TOTO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

O ukončení oprav úpravny vody vás budeme informovat.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. května

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 14. května 2021
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 12:10- 12:30 hod.
Slaviboř — na Návsi 11:55 - 12:05 hod.
Myslůvka — na Návsi 11:40 - 11:50 hod.

Karneval pro děti

V sobotu 5. března v 16:00 hodin se koná v sále obecního úřadu Černíč dětský karneval. Uvítáme u nás divadlo NETRATRDLO a zažijeme spoustu zábavy, legrace a soutěží. Jsou zvány všechny děti i jejich rodiče z širokého okolí. Pořadatelem je obec Černíč a občerstvení zajišťuje SDH Černíč. Vstup volný.

Více v přiloženém plakátku.

Stránky