Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

16. 3. 2020

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu

Vzhledem ke skutečnosti, že vláda České rebubliky mění opatření kvůli koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 prakticky každý den a je velmi obtížné opatření sledovat, byla zřízena webová stránka se souhrnem platných opatření.

https://koronavirus.mzcr.cz/souhrn-vsech-platnych-opatreni-na-uzemi-cr-behem-nouzoveho-stavu/

Platná opatření přednostně sledujte na výše uvedené stránce. Pro případ nedostupnosti webu MZ níže přinášíme platná opatření ke dni 15. března v 15:00 hodin.

Štěpán Komárek
starosta obce

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.

Stránky