Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.

Nové jízdní řády vlaků platí již od 15. 12. 2019

Uveřejňujeme nové jízdní řádů vlaků na trati Slavonice - Kostelec a Havlíčkův Brod - Kostelec - Veselí nad Lužnicí.

Kromě nových časů odjezdů vlaků je velkou změnou, že většina vlaků ze Slaviboře jede až do Jihlavy a Havlíčkova Brodu. Tato skutečnost je uvedena i v jízdním řádu tratě Slavonice - Kostelec, ale bez dojezdových časů, které najdete až v jízdním řádu Havlíčkův Brod - Kostelec - Veselí nad Lužnicí.
 

Pozvánka na tradiční blahopřání jubilantům a vítání občánků

Srdečně Vás zveme na tradiční  blahopřání jubilantům a vítání občánků, které se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu  v Černíči.

Program:
1. Zahájení
2. Vítání nového občánka
3. Blahopřání jubilantům
4. Kulturní představení
5. Divadelní představení dětí z obce Černíč
6. Občerstvení a volná zábava

Těšíme se na setkání s Vámi.

Jménem celého zastupitelstva obce Černíč

Marie Prknová
místostarostka obce

a

Mgr. Štěpán Komárek
starosta obce

 

Obec Černíč se připojila k výzvě ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

Obec Černíč se připojila k výzvě ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019. Tento den v 17:11 se rozezněli zvony v celé republice na památku 30 letého výročí pádu totalitního režimu. Zvony zazněli i v Černíči, Myslůvce a Slaviboři ve všech obecních zvoničkách.

Štěpán Komárek

Stránky