Slavnostní žehnání nového zvonu a zvoničky v Myslůvce 14.7.2017

V pátek dne 14.července 2017 požehnal P. Jan Serafim Smejkal v obci Myslůvka novou zvoničku a nový zvonu s elektronickým zvoněním. Zvoničku zhotovil umělecký kovář Jan Bradáč z Uhřínova. Zvon byl odlit v Itálii a o elektronické zvonění se postarala firma Impuls-B s.r.o. z Ostravy. Zvon je zasvěcen patronům obce, sv. Janu Nepomuckému a sv. Antonínu Paduánskému. Na investici za více jak 200 tis. se podílela obec Černíč a Kraj Vysočina. Žehnání se zúčastnilo více jak 100 přihlížejících občanů nejen z Myslůvky, ale i z okolních vesnic.

 

Obec Černíč pořídila pro jednotku SDH Černíč nový dopravní automobil

Obec Černíč za podpory Kraje Vysočina a Ministerstva vnitra ČR pořídíla v roce 2016 pro jednotku SDH Černíč nový dopravní automobil. Současný stav vybavenosti obce na úseku PO byl dlouhodobě nedostatečný, proto obec požádala o poskytnutí dotace na dovybavení jednotky SDH obce. Dopravní autombil nově umožní přepravu a evakuaci osob včetně poskytnutí první pomoci. Dále bude jednotka požární ochrany snáze plnit své úkoly na úseku požární a jiné ochrany a bezpečnosti obyvatelstva. 

 

 

 

Stránky