Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 12. října

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 12. října 2019
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:30- 9:45hod.
Slaviboř — na Návsi 9:50 - 10:00 hod.
Myslůvka — na Návsi 10:05 - 10:15 hod.

Průzkum internetu v domácnostech v ČR

V rámci splnění cíle Evropské komise, aby 50 % evropských domácností mělo internetové připojení rychlejší než 100Mbit/s, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr spolupracovat s kraji na administraci finančních prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V současné době realizuje společnost Grant Thornton Advisory pro Ministerstvo průmyslu a obchodu průzkum, jehož cílem je zjištění skutečné poptávky domácností po internetu.

Přerušení dodávky elektrické energie v místní části Černíč

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.07.2019 od 07:30 hod do 11:30 hod část obce Černíč

Vypnutá oblast:

Černíč - celá místní část Černíč.
Odběratelská trafostanice ČERNÍČ MLÝN (č. 600585).
Odběratelská trafostanice ČERNÍČ ZD (č. 600586).
Odběratelská trafostanice Velký Pěčín: Pila (979960).

Uzavírka silnice v Černíči

Oznamujeme občanům, že ve dnech 14 - 21. června dojde k uzavření silnice  III/40622  (Černíč – křižovatka se sil. II/406 Telč - Dačice) z důvodu opravy. Objízdná trasa vede přes Myslůvku a Slaviboř. Investorem opravy silnice je Kraj Vysočina.

 

Úřední desku najdete nově u vchodu na obecní úřad

Obecní úřad má novou úřední desku umístěnou hned vedle hlavního vchodu radnice. Stávající kapacita oficiální úřední desky umístěné na návsi Černíče už nestačila stále zvyšujicímu se počtu vyvěšovaných úředních dokumentů a musela se pořídit nová a podstatně větší. Stará vývěska bude ale dále sloužit k informování obyvatel ve stejném režimu jako vývěsky v Myslůvce a Slaviboři, kde se objevují nejdůležitější informace a zprávy z obce ovšem bez zpráv úředního charakteru.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne 25. května

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 25. května 2019
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:30- 9:45hod.
Slaviboř — na Návsi 9:50 - 10:00 hod.
Myslůvka — na Návsi 10:05 - 10:15 hod.

Stránky