Černíč má staronového starostu a novou místostarostku

V pátek 21. října 2022 zasedalo poprvé zastupitelstvo obce v novém složení. Po složení slibu následovala volba starosty, místostarosty a členů finančního a kontrolního výboru ve složení:

starosta: Mgr. Štěpán Komárek

místostarostka: Mgr. Eliška Leitkepová, DiS.

předseda finančního výboru: Jiří Šeda

členové finančního výboru: Drs. Caspar Jacobs, Eduard Kněžínek

předseda kontrolního výboru: Tomáš Dvořák

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 15. října

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 15. října 2022
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:10- 9:25 hod.
Slaviboř — na Návsi 9:30 - 9:40 hod.
Myslůvka — na Návsi 9:45 - 10:00 hod.

Děti uklízely obec

Parta dětí z Černíče i Myslůvky dostaly zcela sami a bez jakéhokoliv pobídnutí nápad posbírat odpadky ležící v obci. Nazvali to pak akce čistá Černíč. To zaslouží velikou pochvalu.

 

Územní plán obce Černíč

Územní plán obce Černíč byl schválen v roce 2022 a platí od 23. srpna 2022. Zde najdete všechny jeho výkresy ve formátu pdf a také jeho textovou část. Více v přílohách článku.

Interaktivní hlavní výkres Územního plánu Černíč naleznete i na https://gis.cernic.cz. Tato webová aplikace ale neosahuje některé detaily územního plánu a proto slouží jen k základní orientaci.

OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY

OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY
Z VEŘEJNÉHO VODOVODU

Z důvody oprav úpravny vody v Radkově a tedy dočasně snížené
kapacitě vodovodu je nutné snížit spotřebu vody odebírané z
veřejného obecního vodovodu.
Z tohoto důvodu prosíme občany o snížení své spotřeby vody
odebírané z vodovodu.
SOUČASNĚ SE Z VODOVODU NESMÍ NAPOUŠTĚT DOMÁCÍ
BAZÉNY A ZALÉVAT
TOTO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

O ukončení oprav úpravny vody vás budeme informovat.

Stránky