Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. května

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 14. května 2022
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 12:10- 12:30 hod.
Slaviboř — na Návsi 11:55 - 12:05 hod.
Myslůvka — na Návsi 11:40 - 11:50 hod.

Karneval pro děti

V sobotu 5. března v 16:00 hodin se koná v sále obecního úřadu Černíč dětský karneval. Uvítáme u nás divadlo NETRATRDLO a zažijeme spoustu zábavy, legrace a soutěží. Jsou zvány všechny děti i jejich rodiče z širokého okolí. Pořadatelem je obec Černíč a občerstvení zajišťuje SDH Černíč. Vstup volný.

Více v přiloženém plakátku.

Odprodej nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245 - výsledek otevírání obálek s nabídkami.

Na obecní úřad bylo do stanovené lhůty odevzdáno celkem 6 nabídek na odkup nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245.

Pořadí jednotlivých nabídek:

Pořadí nabídek Číslo nabídky dle doručení Výše nabídnuté ceny
1 - 2 5 312 000,- Kč
1 - 2 2 312 000,- Kč
3 3 305 999,- Kč
4 4

302 000,- Kč

Odprodej nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245

Obec Černíč vyzývá k podání nabídky na odkup nepotřebného majetku – traktor Zetor 6245

 

1. prodejce nepotřebného majetku:
Obec Černíč, zastoupená starostou: Mgr. Štěpánem Komárkem

 

2. Vymezení nabízeného zboží:
Předmětem nabídky je nepotřebný movitý majetek – „Traktor Zetor 6245“

Typ: Zetor 6245

Rok výroby:1987

Kabina: bezpečnostní kabina BK 6011

Sedadlo spolujezdce, etážový zadní závěs

Stránky