Odprodej nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245 - výsledek otevírání obálek s nabídkami.

Na obecní úřad bylo do stanovené lhůty odevzdáno celkem 6 nabídek na odkup nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245.

Pořadí jednotlivých nabídek:

Pořadí nabídek Číslo nabídky dle doručení Výše nabídnuté ceny
1 - 2 5 312 000,- Kč
1 - 2 2 312 000,- Kč
3 3 305 999,- Kč
4 4

302 000,- Kč

Odprodej nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245

Obec Černíč vyzývá k podání nabídky na odkup nepotřebného majetku – traktor Zetor 6245

 

1. prodejce nepotřebného majetku:
Obec Černíč, zastoupená starostou: Mgr. Štěpánem Komárkem

 

2. Vymezení nabízeného zboží:
Předmětem nabídky je nepotřebný movitý majetek – „Traktor Zetor 6245“

Typ: Zetor 6245

Rok výroby:1987

Kabina: bezpečnostní kabina BK 6011

Sedadlo spolujezdce, etážový zadní závěs

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 30. října

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 30. října 2021
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:10- 9:25hod.
Slaviboř — na Návsi 9:30 - 9:40 hod.
Myslůvka — na Návsi 9:45 - 10:00 hod.

Výluka na trati Kostelec - Slavonice

Pozor!

Ve dnech 23 - 28. srpna 2021 bude na trati v úseku Telč - Slavonice výluka vždy mezi 6:50 - 15:30 hodin.

Ve dnech 28 - 29. srpna 2021 bude na trati v úseku Třešť - Kostelec u Jihlavy výluka vždy mezi 7:20 - 16:30 hodin.

Po dobu výluky budou spoje nahrazeny autobusy. Vice podrobností v přiložených výlukových jízdních řádech.

Představení návrhu územního plánu Černíč

Aktualizováno 11. 7. 2021

Právě byl zveřejněn návrh Územního plánu Černíč. Informaci o způsobu vznášení připomínek naleznete na naší úřední desce v této veřejné vyhlášce.

Představení tohoto návrhu proběhne ve čtvrtek 15. července v 18:00 hodin v sále obecního úřadu. Akce se zúčastní i autor návrhu územního plánu ing. arch. Jiří Hašek.

Jste všichni srdečně zváni.

Stránky