O nás

Správní území obce Černíč zahrnuje tři katastrální území: Černíč, Slaviboř a Myslůvka o celkové rozloze cca 761,5 ha. Nachází se v Kraji Vysočina, na jižním okraji okresu Jihlava. Leží v mírně zvlněné krajině v krásném přírodním prostředí Českomoravské vysočiny. Zemědělský ráz obce je dán polohou obce v obdělávané zemědělské krajině. Vodní toky jsou zastoupeny potokem Myslůvka, protékajícím pod místní částí Myslůvka a vlévajícím se do Černíčského rybníka, která je součástí Moravské Dyje, která protéká územím obce od severovýchodu k jihozápadu, v návaznosti na Černíč a Slaviboř.
Obec leží na jižním okraji kraje na rozhraní s Jihočeským krajem. Obec spáduje zejména do města Telč, vzdáleného cca 6 km. V administrativním uspořádání patří Černíč k obci s rozšířenou působností - městu Telč. Obec je součástí Mikroregionu Telčsko. V zájmovém území je silný turistický ruch zaměřený hlavně na rekreaci spojenou s turistikou a cykloturistikou a poznávání pamětihodností (krásná krajina, historická města Telč, Slavonice, Dačice, Kostelní Vydří, apod.). Území si zachovalo velkou část přírodních hodnot a vysokou kvalitu životního prostředí. Obec leží v nadmořské výšce 485 m.n.m. První písemná zpráva z roku 1350. V obci žije v současnosti 124 obyvatel.