Obecně závazné vyhlášky obce

Platné obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Černíč č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (účinnost od 1. 1. 2024)

Obecně závazná vyhláška obce Černíč č. 2/2023 o místním poplatku ze psů. (účinnost od 1. 1. 2024)

Obecně závazná vyhláška obce Černíč č. 3/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. (účinnost od 28. 12. 2023)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu spádové mateřské školy zřízené obcí Radkov.

 

Starší, již neplatné obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Černíč č. 1 / 2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Černíč.

Obecně závazná vyhláška obce Černíč č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. (účinnost 1. 1. 2022 až 31. 12. 2023)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. (účinnost 1. 1. 2022 až 31. 12. 2023)

Obecně závazná vyhláška obce Černíč č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. (účinnosti vyhláška nenabyla)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (účinnost 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021)