Zastupitelstvo obce

Komárek Štěpán starosta obce
Prknová Marie místostarostka obce
Dvořák Tomáš zastupitel
Jacobs Caspar zastupitel
Kněžínek Eduard zastupitel
Matějů Petr zastupitel
Prkna Ladislav zastupitel
Richter Bohuslav zastupitel
Šeda Jiří zastupitel

Kontrolní výbor
předseda: Bohuslav Richter
členové: Jiří Šeda, Caspar Jacobs

Finanční výbor
předseda: Petr Matějů
členové: Tomáš Dvořák, Eduard Kněžínek