Zastupitelstvo obce

Komárek Štěpán starosta obce
Leitkepová Eliška místostarostka obce
Dvořák Tomáš zastupitel
Jacobs Caspar zastupitel
Kněžínek Eduard zastupitel
Nováková Vladimíra zastupitel
Pavlíček Jiří zastupitel
Prknová Marie zastupitel
Šeda Jiří zastupitel

Kontrolní výbor
předseda: Tomáš Dvořák
členové: Jiří Pavlíček, Bohuslav Richter

Finanční výbor
předseda: Jiří Šeda
členové: Caspar Jacobs, Eduard Kněžínek