GDPR - ochrana osobních údajů podle směrnice EU

Obec Černíč zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů v drtivé většině na zákonném základě. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Organizace provádí jen výjimečně (např. při pořádání společenských akcí pro subjekty údajů, kdy je nutná předchozí registrace, nebo jsou pořizovány z této akce záznamy určené k propagaci činnosti organizace). Informace, žádosti a formuláře související s ochranou osobních údajů najdete níže.

 

9 - Zásady ochrany osobních údajů.

10 - Informační doložka.

11a - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

11b - Žádost o přístup k osobním údajům.

11c - Stížnost na zpracování osobních údajů.

11d - Žádost o odstranění osobních údajů.

11e - Žádost o opravu osobních údajů.

11f - Žádost o omezení zpracování osobních údajů.

11g - Žádost o přenos osobních údajů.

11h - Námitka proti zpracování osobních údajů.

Czech Point

Evidence obyvatel

Hospodaření obce

Místní poplatky

Ověřování

Správní řízení

Volby

Vztahy s veřejností

Personální

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů
IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, 
mobil: 776 233 879, 
email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s