Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.

Nové jízdní řády vlaků platí již od 15. 12. 2019

Uveřejňujeme nové jízdní řádů vlaků na trati Slavonice - Kostelec a Havlíčkův Brod - Kostelec - Veselí nad Lužnicí.

Kromě nových časů odjezdů vlaků je velkou změnou, že většina vlaků ze Slaviboře jede až do Jihlavy a Havlíčkova Brodu. Tato skutečnost je uvedena i v jízdním řádu tratě Slavonice - Kostelec, ale bez dojezdových časů, které najdete až v jízdním řádu Havlíčkův Brod - Kostelec - Veselí nad Lužnicí.
 

Stránky