Obec Černíč se připojila k výzvě ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

Obec Černíč se připojila k výzvě ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019. Tento den v 17:11 se rozezněli zvony v celé republice na památku 30 letého výročí pádu totalitního režimu. Zvony zazněli i v Černíči, Myslůvce a Slaviboři ve všech obecních zvoničkách.

Štěpán Komárek

Výlov Rybníka Husince

SDH Černíč pořádá výlov rybníka Husince

Kdy: sobota 19. 10. 2019 od 8:00

Zájemci si u rybníka mohou zakoupit lovené ryby nebo po výlovu v odpoledních hodinách navštívit KD Černíč, kde bude posezení a možnost zakoupení smaženého kapra s bramborovým salátem.

Tisková oprava zpravodaje

Omlouvám se za tiskovou chybu ve Zpravodaji č. 5. Termín svozu nebezpečného a objemného odpadu bude skutečně v sobotu, ale nikoliv 10, ale až 12. října.

Štěpán Komárek, starosta obce

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 12. října

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 12. října 2019
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:30- 9:45hod.
Slaviboř — na Návsi 9:50 - 10:00 hod.
Myslůvka — na Návsi 10:05 - 10:15 hod.

Průzkum internetu v domácnostech v ČR

V rámci splnění cíle Evropské komise, aby 50 % evropských domácností mělo internetové připojení rychlejší než 100Mbit/s, představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr spolupracovat s kraji na administraci finančních prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V současné době realizuje společnost Grant Thornton Advisory pro Ministerstvo průmyslu a obchodu průzkum, jehož cílem je zjištění skutečné poptávky domácností po internetu.

Přerušení dodávky elektrické energie v místní části Černíč

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.07.2019 od 07:30 hod do 11:30 hod část obce Černíč

Vypnutá oblast:

Černíč - celá místní část Černíč.
Odběratelská trafostanice ČERNÍČ MLÝN (č. 600585).
Odběratelská trafostanice ČERNÍČ ZD (č. 600586).
Odběratelská trafostanice Velký Pěčín: Pila (979960).

Stránky