Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DOS Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova