Závěrečný účet Svazku obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova za rok 2017 - schválený, který je uložený v listinné podobě na OÚ Černíč, Černíč 10, úřední hodiny:pondělí 19:00-20:00 hod