Prodej obecních parcel - otázky a odpovědi

Aktualizováno 10. 9. 2023.

Obec Černíč na základě rozhodnutí zastupitelstva obce nabízí k prodeji 5 stavebních parcel. Účelem prodeje je zvýšení počtu obyvatel obce. Vlastní záměr prodeje naleznete na úřední desce.

Zde naleznete odpovědi na některé otázky týkající se vlastního prodeje.

Pro koho je nabídka parcel vlastně určena?
Jakoukoliv parcelu může získat libovolná fyzická osoba, která má v úmyslu v obci postavit dům a bydlet. Právnické osoby a realitní kanceláře jsou vyloučeny a o koupi parcely se ucházet nemohou.

Kolik parcel je vlastně nabídnuto k prodeji?
Obec prodává v tuto chvíli celkem 5 parcel. Velikostně jsou 3 z nich lehce přes 1000 m2 a další dvě cca 1400 a 2200 m2. Jsou tedy celkem 3 velikostní kategorie.

Kolik parcela vlastně stojí?
To v tuto chvíli nevíme. Celý prodej je formou otevřené soutěže. Minimální možná cena je 600 Kč/m2. Zájemci obci nabídnou cenu a pokud uspějí, parcelu si mohou koupit.

Je cena bez DPH nebo s DPH?
Každý zájemce nabídne konečnou cenu. Obec Černíč v tuto chvíli není plátcem DPH a pokud se jím během prodeje stane, nabídnutá cena na parcelu bude posuzována jako včetně DPH. Případné odvedení DPH tedy půjde na vrub obce.

Jak vlastně mohu koupit od obce Černíč parcelu?
Musíte podat nabídku na koupi dle podmínek záměru prodeje zveřejněném na úřední desce.

Jsou nějaké další podmínky kromě nabídnutí ceny?
Ano, jsou. Parcely jsou určeny ke zvýšení počtu obyvatel obce. Podmínky mají za účel zamezit spekulativnímu nákupu parcel. Nový majitel parcely si musí do 2 let zajistit stavební povolení a zahájit stavbu domu. Současně musí být do 7 let mít dům zkolaudovaný a poté se přihlásit k trvalému pobytu v daném domě. Nesplnění první podmínky znamená vrácení parcely obci (a současně vrácení kupní ceny ze strany obce). Nesplnění druhé podmínky má za následek zaplacení smluvní pokuty ve výši kupní ceny celé parcely.

Pročetl(a) jsem si celý záměr prodeje a trošku tápu. Jak vlastně mám postupovat pokud chci koupit parcelu od obce Černíč?
Pokud se rozhodnete o některou z parcel ucházet, musíte se zúčastnit soutěže a podat nabídku.
Nejdříve musíte složit takzvanou jistinu ve výši 5000,- Kč. Zaplatit můžete bezhotovostně nebo i hotovostně tak, aby nejpozději 15. září 2023 byla složena na bankovním účtu obce nebo v pokladně obce.
Nejpozději 16. září 2023 do 10:00 musíte doručit obálku se svoji nabídkou na obecní úřad a také se musíte zúčastnit otevírání obálek ten samý den od 10:30 na Obecním úřadě v Černíči. Nejjednodušší je, když jistinu zaplatíte bezhotovostně předem a vlastní nabídku donesete v obálce na obecní úřad do stanovené hodiny a pak se rovnou zúčastníte otevírání obálek a výběru parcely.

V záměru prodeje je přesně popsáno, co má být obsahem nabídky. Není tam ale údaj, o kterou parcelu se ucházím. Mám to do nabídky doplnit?
Určitě nemusíte. Po otevření nabídek se stanoví pořadí podle nabízené ceny. Ti, co nabídli nejvyšší cenu, si na místě zvolí parcelu, kterou chtějí, a podepíší rezervační list. Postupně si volí parcelu zájemci v pořadí dle nabídnuté ceny.

Co se stane s jistinou, když se mi parcelu nepodaří koupit?
Záleží na důvodu neúspěchu. Pokud neuspějete z důvodu podání nekonkurenceschopné nabídky a parcely zarezervovali uchazeči s vyšší nabídnutou cenou, dostanete jistinu zpět. Pokud jste uspěli a na výběr máte stále alespoň jednu parcelu z každé velikostní kategorie a odmítnete podepsat rezervační formulář či smlouvu, tak jistina propadá. Pokud jste v nabídce uspěli a už nejsou všechny velikostní kategorie k dispozici (například máte zájem o parcelu o velikosti 2200 m2 a ta již byla zarezervována úspěšnějším uchazečem), můžete odmítnout podpis rezervačního formuláře s tím, že již nemáte o parcelu zájem a máte nárok na vrácení jistiny. Platí tedy, že pokud první uchazeč si vybere parcelu o výměře cca 1000 m2, tak druhý v pořadí má stále na výběr všechny 3 velikostní kategorie parcel a v případě odmítnutí rezervace či smlouvy mu jistina propadá.

Co se stane s penězi, které obec za parcely utrží?
Obec Černíč tyto peníze hodlá investovat do přístupové cesty, vodovodu a veřejného osvětlení k daným parcelám. Předpokládáme, že peníze získané z prodeje parcel pokryjí většinu nákladů na stavbu potřebné infrastruktury v okolí parcel.

Chceme koupit pozemek jako manželé (partneři). Můžeme se zúčastnit otevírání obálek oba dva?
Určitě bude lepší, když se zúčastníte oba dva. Záměr prodeje připouští účast jen jednoho z partnerů, ale ten musí být vybaven plnou mocí s ověřeným podpisem a určitě je jednodušší, když budete přítomni oba dva.