Odprodej nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245 - výsledek otevírání obálek s nabídkami.

Na obecní úřad bylo do stanovené lhůty odevzdáno celkem 6 nabídek na odkup nepotřebného majetku - traktor Zetor 6245.

Pořadí jednotlivých nabídek:

Pořadí nabídek Číslo nabídky dle doručení Výše nabídnuté ceny
1 - 2 5 312 000,- Kč
1 - 2 2 312 000,- Kč
3 3 305 999,- Kč
4 4

302 000,- Kč

5 6 283 777,- Kč
6 1 283 000,- Kč
 
 
Členové komise stanovili pořadí výzvy k uzavření kupní smlouvy mezi nabídkami umístěné na 1 místě s tím, že první vyzvaná bude nabídka číslo 5.
 
Štěpán Komárek, předseda komise