Majitelé lesů mají úlevu kvůli boji s kůrovcem

Ministerstvo zemědělství vydalo opatřeni veřejné povahy, které stanovuje pro vybraná katastrální území (celkem více než 1600 k.ú.) změnu podmínek pro odstraňování kůrovcových souší a zalesňování. Opatření se vztahuje i na všechna naše katastrální území (Černíč, Myslůvka i Slaviboř). Nejdůležitější je zrušení povinnosti přednostně kácet kůrovcové souše, ze kterých už brouk vyletěl a posunutí nejzazšího termínu zalesnění holin ze 2 na 5 let. Více se dočtete ve vlastním opatření na naší elektronické úřední desce.