Upozornění pro majitele lesů

Upozorňujeme, že v termínu do 31. 3. 2019 mají vlastníci lesů povinnost odevzdat údaje tzv. Lesní hospodářské evidence (dále jen „LHE“) za r. 2018. Povinnost odevzdat LHE se vztahuje na ty vlastníky lesů, kteří např. prováděli nahodilou těžbu (zpracování kůrovce), těžbu mýtní úmyslnou nebo prováděli první zalesnění. V příloháh najdete příslušný formulář pro ruční vyplnění i pro vyplnění na počítači včetně pokynů k vyplnění. Vyplněný formulář odevzdejte na MěÚ Telč, odbor životního prostředí.

V pondělí 5 listopadu zasedalo poprvé nové zastupitelstvo

V pondělí 5 listopadu zasedalo poprvé zastupitelstvo obce v novém složení. Po složení slibu následovala volba starosty, místostarosty a členů finančního a kontrolního výboru ve složení:

starosta: Mgr. Štěpán Komárek

místostarostka: Marie Prknová

předseda finančního výboru: Petr Matějů

členové finančního výboru: Tomáš Dvořák, Eduard Kněžínek

předseda kontrolního výboru: Bohuslav Richter

členové kontrolního výboru: Jiří Šeda, Caspar Jacobs

Stránky