Mapa pozemkových úprav v k. ú. Černíč

Vytvořil jsem informativní mapu právě dokončovaných pozemkových úprav v k. ú. Černíč. Mapa je vytvořena v běžně používaném formátu pdf a můžete si ji stáhnout v příloze. Červeně je vyznačena hranice katastrálního území a také lokality vyloučeny z pozemkových úprav (lesy a intravilán obce).

Stránky