Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne 25. května

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 25. května 2019
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:30- 9:45hod.
Slaviboř — na Návsi 9:50 - 10:00 hod.
Myslůvka — na Návsi 10:05 - 10:15 hod.

Majitelé lesů mají úlevu kvůli boji s kůrovcem

Ministerstvo zemědělství vydalo opatřeni veřejné povahy, které stanovuje pro vybraná katastrální území (celkem více než 1600 k.ú.) změnu podmínek pro odstraňování kůrovcových souší a zalesňování. Opatření se vztahuje i na všechna naše katastrální území (Černíč, Myslůvka i Slaviboř). Nejdůležitější je zrušení povinnosti přednostně kácet kůrovcové souše, ze kterých už brouk vyletěl a posunutí nejzazšího termínu zalesnění holin ze 2 na 5 let. Více se dočtete ve vlastním opatření na naší elektronické úřední desce.

Upozornění pro majitele lesů

Upozorňujeme, že v termínu do 31. 3. 2019 mají vlastníci lesů povinnost odevzdat údaje tzv. Lesní hospodářské evidence (dále jen „LHE“) za r. 2018. Povinnost odevzdat LHE se vztahuje na ty vlastníky lesů, kteří např. prováděli nahodilou těžbu (zpracování kůrovce), těžbu mýtní úmyslnou nebo prováděli první zalesnění. V příloháh najdete příslušný formulář pro ruční vyplnění i pro vyplnění na počítači včetně pokynů k vyplnění. Vyplněný formulář odevzdejte na MěÚ Telč, odbor životního prostředí.

Stránky