Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obce Černíč za rok 2017