Zpráva o výsledku přezkoumání DOS Vodárenského svazku Podyjí za rok 2017