Zpráva o výsledku přezkoumání DOS Svazku obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova za rok 2017