Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Vodárenský svazek Podyjí za rok 2018