Závěrečný účet Vodárenského svazku Podyjí za rok 2017 - schválený