Zápis z jednání Zastupitelstva obce Černíč č. 3 konaného 3. 2. 2023