Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2018