Vodárenský svazek-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DOS za rok 2017