Vítání občánků a blahopřání jubilantům 21.12. 2014