Vítání občánků a blahopřání jubilantům 12.12. 2015