VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina