Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.