V Jihlavě se otevírá Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Přízemí administrativního objektu na Tolstého ulici 15 v Jihlavě bude od středy 2. března 2022 fungovat jako Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Provoz zahájí v pravé poledne. V dalších dnech včetně víkendů bude prozatím fungovat od 7 do 19 hodin. „Centrum postupně nabídne kompletní servis od zajištění víza, na které je navázána možnost využívat systém sociální pomoci a dávek, přes koordinaci ubytování, nabídnuty zde budou služby Všeobecné zdravotní pojišťovny tedy zdravotního pojištění,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje s tím, že služby centra budou postupně doplňovány dle aktuálních potřeb, například o služby Úřadu práce. V místě je zajištěno tlumočení.
 
Služby zajišťované v rámci KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na území Kraje Vysočina) resp. místo prvního kontaktu pro uprchlíky:
a) Registrace, kontrola dokladů, identifikace (lustrace)
b) Udělení víza, doklady apod.
c) Registrace zdravotního pojištění
d) Zdravotní zabezpečení
e) Humanitární pomoc – základní jednorázová pomoc, voda, občerstvení
f) Psychosociální pomoc
g) Zajištění ubytování
h) Doprava na ubytování

Provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Jihlavě zajišťuje dle pokynů Ministerstva vnitra Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. První dny budou podle slov členů řídícího týmu pro všechny zatěžkávací zkouškou. Provoz centra bude kapacitně upravován dle potřeby.

„Už během dneška bude prostor logisticky upraven, zaveden internet, během zítřejšího dopoledne bude pracoviště osazeno požadovanou technikou. Na provozu se budou dozorem a nabídkou služeb podílet nebo ve službách pokračovat dále: Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP), Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, případně další organizace jako Český červený kříž nebo Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina.

„Občané Ukrajiny, kteří nemají v Česku žádné zázemí, míří většinou nejprve do uprchlického zařízení ve Vyšních Lhotách u Frýdku-Místku na území Moravskoslezského kraje, kde je s nimi vedeno řízení o udělení azylu. Zde setrvají po dobu nezbytných úkonů, registrace vč. lékařské prohlídky, a následně budou rozvezeni do připravených ubytovacích kapacit na území celého Česka,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Na vyřízení nezbytných formalit, především k získání ročního víza na území České republiky mají uprchlíci 90 dní. Nejprve se ale musí do tří dnů nahlásit cizinecké policii. To však neplatí pro režim turistických víz.

Více informací na webu Ministerstva vnitra ČR.
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

zdroj: Krajský Úřad Kraje Vysočina