Upozornění pro majitele lesů

Upozorňujeme, že v termínu do 31. 3. 2019 mají vlastníci lesů povinnost odevzdat údaje tzv. Lesní hospodářské evidence (dále jen „LHE“) za r. 2018. Povinnost odevzdat LHE se vztahuje na ty vlastníky lesů, kteří např. prováděli nahodilou těžbu (zpracování kůrovce), těžbu mýtní úmyslnou nebo prováděli první zalesnění. V příloháh najdete příslušný formulář pro ruční vyplnění i pro vyplnění na počítači včetně pokynů k vyplnění. Vyplněný formulář odevzdejte na MěÚ Telč, odbor životního prostředí.