Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 6. dubna 2024

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Černíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 6. dubna 2024
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 13:25 - 13:35 hod.
Slaviboř — na Návsi 12:55 - 13:05 hod.
Myslůvka — na Návsi 13:10 - 13:20 hod.

V těchtu vedených časech přistavíme vozidla a odpad budou občané předávat osobně a bezplatně obsluze vozidel.
Nebezpečný odpad: autobaterie, léky, oleje, brzdové kapaliny, vývojky, radia, ustalovače, televizory, ledničky, galvanické články, zářivky, mastné hadry, zaschlé barvy v plechovkách a pod.
Objemný odpad: starý nábytek, pneumatiky, keramika, matrace, gauče, staré hadry a pod.

Do přistavených kontejnerů se nebude ukládat : stavební sut', eternit, látky s obsahem azbestu, zelený odpad z pozemků, komunální odpad, mrtvá zvířata a biologický materiál, separované druhotné suroviny, odpad z podnikatelské činnosti apod.