Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. května

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 14. května 2022
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 12:10- 12:30 hod.
Slaviboř — na Návsi 11:55 - 12:05 hod.
Myslůvka — na Návsi 11:40 - 11:50 hod.

V těchtou vedených časech přistavíme vozidla a odpad budou občané předávat osobně a bezplatně obsluze vozidel.
Nebezpečný odpad: autobaterie, léky, oleje, brzdovékapaliny, vývojky, radia, ustalovače, televizory, ledničky, galvanické články, zářivky, mastnéhadry, zaschlé barvy v plechovkách a pod.
Objemný odpad: starý nábytek, pneumatiky, keramika, matrace, gauče, staré hadry a pod.

Do přistavených kontejnerů se nebude ukládat : stavební sut', eternit, látky s obsahem azbestu, zelený odpad z pozemků, komunální odpad, mrtvá zvířata a biologický materiál, separované druhotné suroviny, odpad z podnikatelské činnosti apod.

Příloha: