Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. listopadu 2023

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 11. listopadu 2023
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:10 - 9:25 hod.
Slaviboř — na Návsi 9:30 - 9:40 hod.
Myslůvka — na Návsi 9:45 - 10:00 hod.

Trasa vozidel tedy povede v pořadí Černíč, Slaviboř, Myslůvka.

V těchto vedených časech přistavíme vozidla a odpad budou občané předávat osobně a bezplatně obsluze vozidel.
Nebezpečný odpad: autobaterie, léky, oleje, brzdové kapaliny, vývojky, radia, ustalovače, televizory, ledničky, galvanické články, zářivky, mastné hadry, zaschlé barvy v plechovkách a pod.
Objemný odpad: starý nábytek, pneumatiky, keramika, matrace, gauče, staré hadry a pod.

Do přistavených kontejnerů se nebude ukládat : stavební sut', eternit, látky s obsahem azbestu, zelený odpad z pozemků, komunální odpad, mrtvá zvířata a biologický materiál, separované druhotné suroviny, odpad z podnikatelské činnosti apod.