Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne 25. května

Společnost FCC Dačice s.r.o. ve spolupráci s obcí Čemíč bude provádět sběr objemného a nebezpečného odpadu:

Svoz odpadu se uskuteční : Sobota 25. května 2019
Stanoviště:
Černíč — na Návsi 9:30- 9:45hod.
Slaviboř — na Návsi 9:50 - 10:00 hod.
Myslůvka — na Návsi 10:05 - 10:15 hod.

V těchtou vedených časech přistavíme vozidla a odpad budou občané předávat osobně a bezplatně obsluze vozidel.
Nebezpečnýodpad: autobaterie, léky, oleje, brzdovékapaliny, vývojky, radia, ustalovače, televizory, ledničky, galvanické články, zářivky, mastnéhadry, zaschlé barvy v plechovkách a pod.
Objemnýodpad: starý nábytek, pneumatiky, keramika, matrace, gauče, staré hadry a pod.

Do přistavených kontejnerů se nebude ukládat : stavební sut', eternit, látky s obsahem azbestu, zelený odpad z pozemků, komunální odpad, mrtvá zvířata a biologický materiál, separované druhotné suroviny, odpad z podnikatelské činnosti apod.

 

Příloha: