Svazek pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova-rozpočtové opatření č.1