Svazek pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova-Protokol o schválení účetní závěrky