Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018