Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova v likvidaci - Konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace a účetní závěrka svazku sestavená ke dni 31. 10. 2023