Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova - Rozpočtové opatření č. 1/2019