SVAZEK OBCÍ PRO PLYNOFIKACI OBCÍ ČERNÍČE, STRACHOŇOVIC A RADKOVA - RO2