Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 - 2023 Svazku obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova