Schválený závěrečný účet Svazku obcí Železnice Kostelec-Slavonice za rok 2017