Schválený závěrečný účet obce Černíč za rok 2017-Závěrečný účet je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Černíči, Černíč 10