Rozhodnutí o výmazu z rejstříku DSO - Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova v likvidaci