R o z h o d n u t í - úplná uzavírka místní komunikace Černíč - Strachoňovice