Pozvánka na žehnání nového zvonu a zvoničky v Myslůvce dne 14.7.2017 od 16,00hod