Pozvánka na tradiční blahopřání jubilantům a vítání občánků

Srdečně Vás zveme na tradiční  blahopřání jubilantům a vítání občánků, které se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu  v Černíči.

Program:
1. Zahájení
2. Vítání nového občánka
3. Blahopřání jubilantům
4. Kulturní představení
5. Divadelní představení dětí z obce Černíč
6. Občerstvení a volná zábava

Těšíme se na setkání s Vámi.

Jménem celého zastupitelstva obce Černíč

Marie Prknová
místostarostka obce

a

Mgr. Štěpán Komárek
starosta obce