Pozvánka na jubilanty v sobotu 25. 11. 2023

Zveme všechny občany na tradiční setkání občanů obce Černíč při příležitosti blahopřání jubilantům a vítání občánků.