Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko konané dne 19. 6. 2019